Yeminli Tercüman Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yeminli Tercüman Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yeminli tercüman hakkında, üniversite diploması ve belgelerle çevirdiği dili çok iyi bir seviyede bildiğini kanıtlamış çevirmendir. Dili bildiğini belgelerle ispatlamış olmasının yanı sıra noterde yemin etmiş olması gerekir. Yemine sadık kalarak belgenin aslına uygun olarak çevrildiğini, kimsenin tehdidi veya teşviki ile çıkar sağlamayacağını onaylar. Bu anlamda noter onaylı tercüme veya yeminli tercüme yapabilen kişilere denir.

Tercümanın yeminli olması çevirisini yaptığı belgelerin aslına uygun olduğunu ve yaptığı çeviriden hukuken sorumlu olduğunu ifade eder. Dolayısıyla tercümanların eksiksiz ve doğru çeviri yapacağına güven duyulur.

Yeminli Tercüman ve Yeminsiz Tercüman Arasındaki Fark

Yeminli tercüman hakkında en büyük farkı yaptığı çevirinin noter tarafından tasdiklenip imzaladığı belgelerin hukuki olarak geçerli sayılmasıdır. Resmi kurumlar yeminli mütercümler tarafından onaylanmamış belgeleri bu sebeple yeterli görmeyebilirler. Tercümanın çevirdiği belgelere attığı imza aynı zamanda hukuki sorumluluk getirir.

Yeminli olmayan tercümanların yaptıkları çeviriler resmi kurumlarda veya hukuki olarak geçerliliği bulunmaz. Yeminsiz olan çevirmenlerin yaptığı çeviriler bu anlamda evrak kabul standartlarına uygun görülmez.

Yeminli Tercüman Olmak İçin Gerekenler

Noter Onaylı Tercüme Bürosu

Yeminli mütercim tercüman olmak için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekir. Üniversitelerin mütercim tercümanlık, yabancı dil öğretmenliği veya edebiyat fakültesinden mezun olmak gereklidir.

Yabancı dildeki yeterliliğinizi kanıtlayacak sınav belgesiniz olmalıdır. Lisanstan mezuniyet belgesi ve dil yeterlilik sınav belgesi ile notere başvurmanız gerekir. Noter onayı aldığınız takdirde noter huzurunda yemin edilir.

Bu şartların hepsi eksiksiz yerine getirildiğinde yeminli tercüman hakkında unvanını alarak çalışma hakkına sahip olabilir. Ayrıca tercümanın dil ile ilgili terminolojiye ve evraklarla ilgili mevzuatlara hâkim olması gerekir.

Yeminli Tercümanın İş Kapsamı

Temel olarak yeminli tercümanlar resmi belgeleri hedef dile eksiksiz ve doğru olarak çevirmekle yükümlüdür. Kurum veya kişilere ait sözleşmeler, ikametgâh belgeleri, mahkeme kararları gibi resmi belgeleri çevirmek tercümanın işi kapsamındadır. Bu metinlerin özgün dilindeki terminolojiye hâkim olup hedef dile çevirir. Aynı gerekliliği hedef için de tüm teknik detaylara hâkim olması gerekir. Aynı zamanda metinde yer alan sayısal verilerin doğruluğundan da emin olmalıdır. Çevrilecek belgedeki tarih, istatistik gibi verilerin hatasız bir biçimde olduğunu teyit eder.

Yeminli mütercim hakkında çevirdiği metni kaşeler ve imzalar. Yeminli çevirmenler aynı zamanda çevirdikleri belgelerin sahibi olan kişi veya kuruluşların gizli ve güvende tutmakla yükümlüdür. Sadece yazılı olarak değil tercümanlar noter onayıyla sözlü çeviri de yapabilirler. Yerel ağız, dildeki farklı lehçelerde konuşan kişilerin duygu ve düşüncelerini de dile hâkim olarak aktarabilirler.

Tercüme bürolarının hemen hemen tamamında yeminli tercüman hakkında bulunmaktadır. “Yeminli tercüme” kavramı tercüme bürosu değil, tamamen çalışanla ilişkilidir. Neticede yeminli tercüme bürosu diye bir olgudan söz etmek mümkün değildir. Bu işin detaylarını ve resmi kapsamını algılamak için, Noterlik Kanununun 75’inci maddesinin sonuncu fıkrasına bakmak yeterlidir.

Yeminli Tercümana Hangi Durumlarda İhtiyaç Duyulur?

Yurt dışından alını ülkemize getirilen veya tam tersi şekilde ülkemizden yurt dışına götürülecek olan evraklar için tercümana ihtiyaç duyulur. Üniversiteler veya mahkemeler kişilerden yeminli mütercim tarafından onaylı belge isteyebilirler.

Hatta yeminli tercüme sonrası noter onayının ardından apostil tasdiki de istenebilir. Apostil tasdik bulunduğunuz ilçe kaymakamlığından alınır. Örneğin pasaportunuzun noter onaylı olabilmesi için yeminli tercümanın çevirmiş, imzalamış ve kaşelemiş olması gerekir. Başka ihtiyaç duyulacak durum ise diploma çevirisi olabilir.

Tercümanın çevirdiği diplomanızın bir nüshası noterde saklanır, diğer nüsha kişiye teslim edilir. Bu sayede resmi kurumlarda geçerli bir diplomaya sahip olmanız gerektiğinde yeminli tercümana ihtiyaç duyarsınız. Ayrıca yurtdışında ticari faaliyeti olan firmalar iç belgelerini tercüme etmek için tercümana ihtiyaç duyar. Aynı şekilde yurtdışında evlilik veya doğum belgeleri için de gereklilik vardır.

Yeminli Tercüman

Yeminli Tercümanlar Nerede Çalışır?

Yeminli tercümanlık hakkında son derece saygı gören, prestijli bir iştir. Tercümanların geniş bir sorumluluk alanı söz konusudur. Hukuksal ve etik sorumluluk, yeminli tercümanın üzerindedir. Özellikle resmi makamlarda tercümanların oldukça kritik görevleri söz konusudur. Bu meslek grubuna mensup kişiler, globalleşmenin ve uluslararası etkileşimin yoğunluk kazandığı bu dönemde rahatlıkla iş bulabilmektedirler.

Yeminli tercüme yapanlar tercüme bürolarında çalışabilirler. Kamu sektöründe ise bankalar, elçilikler, konsolosluklarda çalışma imkânları vardır. Bunun için ülkemizde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girmeleri ve girmek istedikleri yer için gerekli puanı almış olmaları gerekir. Özel sektörde ise yine bankalar, medya kuruluşları gibi mecralarda çalışabilirler.

Çalışma alanlarından bir başkası da yayınevleridir. Özel sektörde yurtdışında faaliyet gösteren kurumlar ihtiyaç duyabilir. Bu anlamda özel sektördeki firmalarda da iş imkânına sahiptirler. İthalat, ihracat veya gümrük, dağıtım, lojistik gibi işlerde yabancı dilde iletişimin gerekli olduğu yerlerde çalışma imkânları vardır. Yeminli tercümanlar herhangi bir kamu kurumu veya özel şirkete bağlı olmadan serbest şekilde de çalışabilirler.