tercüme fiyatları nasıl hesaplanır?

Tercüme Fiyatları Nasıl Hesaplanır?

En az bir defa tercüme yaptırdıysanız tercüme fiyatları ya da tercüme fiyatlarını etkileyen kriterler hakkında aşağı yukarı bir fikre sahipsinizdir. Tercüme fiyatları tercüme bürosunun inisiyatifindedir ve genel olarak dünyanın her bölgesinde farklı düzeyde olabilmektedir. Ancak tercüme fiyatlarını belirleyen ölçütler genel olarak aynıdır.

Sayfa Sayısına Bakmak Güvenilir Bir Yol mu?

Çevirilerde genellikle ücretlendirmenin sayfa başı olduğu algısı hakimdir. Oysa bunun her zaman başvurulan güvenli bir yol olduğunu söyleyemeyiz. Neticede sayfayı oluşturan metnin içeriğini es geçip sadece sayfa sayısı üzerinden bir hesaplama yapmak çeşitli riskler doğurur. Örneğin sayfada yer alan puntoların bir standardı yoktur.

Bir metinde yazılar oldukça ufak olabilir, diğer bir yazıda ise 20-24 puntoyla yazılmış metinler önünüze gelebilir. Müşteriler bu durumu istismar etmek adına puntoları küçültebilir ve düşük ücret teklifinde bulunabilir. Bu nedenle sayfa üzerinden bir hesaplama yapmak anlamsız olacaktır.

Tercüme bürolarında tam da bu nedenden dolayı çeviri fiyatları hesaplanırken sayfa sayısından ziyade kelime sayısı ya da karakter sayısı ölçü alınır. Kimi durumlarda ise satır sayıları esas alınır ancak satır sayısı da punto küçültmekle değişebileceği için benzer sorun yaşanabilir. Bu durumda karakter ya da kelime sayıları üzerinden gitmek daha idealdir.

Tercüme sektöründe boşluksuz olacak biçimde 1000 karakter, bir birim fiyat olarak baz alınıyor. Yani fiyat verilecekse bu kriter ön planda tutuluyor. Aynı şekilde iş tesliminde de 1000 karakter başına verilen fiyata göre hareket ediliyor. Örneğin bir projede 6 bin karakter varsa birim fiyat bu durumda 6 ile çarpılıyor. Belgenizde yer alan boşluklu ve boşluksuz karakter bilgisini Word içerisinden kolayca öğrenebilirsiniz.

Tercüme Fiyatlarında Hangi Kriterlere Bakılıyor?

Yeminli Tercüman

Dünya genelindeki tercüme bürolarına baktığımız zaman kimilerinin karakter sayısını kimilerinin ise kelime sayısını dikkate aldığını görebiliriz. Tabii bu, fiyatlandırma yöntemi ile alakalı genel bir durum.

Önemli olan, projenin içeriğine göre birim fiyatları doğru şekilde artırmak ya da düşürmek. Örneğin tercüme edilecek olan dil nedir? Projenin toplam uzunluğu ve zorluk derecesi nedir? Projenin kaç günde bitirilmesi arzu ediliyor? Projede görev alacak tercümanların niteliği nasıldır? Çevirinin içeriği teknik bir alana mı ait? Uzmanlık isteyen spesifik bir tercüme mi?

Tüm bunlar birim fiyatı doğrudan etkileyen unsurlardır. Elbette tercüme bürolarının kurumsallık düzeyi ve referansları da fiyatlar üzerinde etkilidir. Şimdi bu kriterleri daha da detaylandıralım.

Çeviri Dilleri

Tercüme fiyatlarının net şekilde ortaya çıkarılmasında pek çok faktör değerlendirilir. Fiyatı etkileyen hususların başında elbette çeviri yapılacak olan dil ile hedef dile bakılır. Dil çiftleri, fiyat üzerinde etkilidir. Örneğin Arapça ve Çince arasında yapılacak bir çeviri ile Portekizce İtalyanca arasında gerçekleştirilecek bir çeviri fiyat açısından farklı düzeyde olabilir. Yukarıda da vurguladığımız üzere dil çiftlerinin zorluk düzeyi esas alınır.

Proje İçeriği ve Türü

Tercüme edilecek olan metnin içeriği çok ciddi bir faktör olarak ele alınmalıdır. Bunun için de çeviri türleri genel olarak incelenebilir. Günümüzde web sitesi tercümesi, deşifre, akademik tercüme, teknik tercüme, hukuki tercüme, tıbbi tercüme gibi farklı tercüme türlerinden söz etmek mümkündür. Bu tercüme tiplerinin bazıları içerik açısından görece daha basittir.

Birçok tercüme bürosundan alınabilecek genel geçer hizmetlerde fark yaratmak pek mümkün olmaz. Kalite noktasında asıl fark, özel alanlara dair yapılan çevirilerdedir. Çünkü bu tarz çevirilerde ancak nitelikli ve kendini kanıtlamış tercümanlara ihtiyaç olmaktadır.

İşin Aciliyeti

Çeviri bürosuna gittiğinizde ve acelesi olmayan bir iş teslim ettiğinizde genel olarak standart bir fiyat politikası ile karşılaşırsınız. Fakat işinizin aciliyet düzeyi yüksekse bu durumda büro işinizi, “acil teslim çeviri” şeklinde öne alır. Bu da fiyat politikasında doğal olarak belli farklar yaratır. Dolayısıyla acil çeviri işleriniz için ekstra bir bütçe ayırmak zorunda olduğunuzu unutmamalısınız.

Yeminli Tercüman İhtiyacı

yeminli tercüme hizmeti

Diğer yandan bazı tercümeler yeminli tercüme imzasına ihtiyaç duyabilir. Yeminli tercüman, kurumsallık düzeyi yüksek olan bürolarda çalışan ve tercüme konusunda hem güvenilir hem de tam anlamıyla yetkin olduğu onaylanmış kişileri ifade eder. Bu nedenle yeminli tercümanlara büyük bir güven söz konusudur.

Resmi makamların devreye girdiği, yeminli tercüman imzasının gerekli olduğu özel durumlarda bu tip bir arayışınız olabilir. Nitelikli tercüme büroları bu hizmet talebine karşılık vermek adına yeminli tercümanları bünyesinde barındırır. Yeminli tercüman imzasının gerekli olduğu durumlarda fiyat talebinde de değişiklikler söz konusu olabilmektedir.

Sonuç Olarak

Özetle çeviri projeleri için sabit bir fiyatlandırmadan söz etmek olanaksızdır. Bu durum genellikle serbest çalışma modeli ile çevirmenlik yapan kişiler için geçerlidir. Ancak profesyonel tercüme bürolarında bu tip bir durum, teknik olarak mümkün değildir.

Yukarıda da altını çizdiğimiz üzere harcanan zamana, projenin içeriğine, işin hacmine, dil çiftine ve türüne bağlı olarak bir fiyat oluşturulur. Henüz yeni kurulan çeviri büroları, network oluşturmak adına oldukça ucuz fiyatlar karşılığında çeviri hizmeti verebiliyor.

Üst üste alınan işleri yetiştirmek adına ucuz ancak oldukça niteliksiz bir çeviri hizmeti sunulabiliyor. Bu nedenle çeviri kadrosu geniş, dil seçenekleri oldukça fazla, kurumsal kimliği güçlü, projelerini zamanında güvenli bir şekilde teslim eden ve elbette her türlü çeviri projesine adapte olabilecek büroları tercih etmek, oldukça önemli olacaktır.