Tercüme Nedir

Tercüme Nedir? Kaç Çeşit Tercüme Vardır?

Tercüme, diller arası aktarım olarak bilinir. Mütercim, yazılı metinleri çeviren kişilere verilen isimken tercüman ise, sözlü çeviri faaliyetleri yapanlara verilen unvan olarak kullanılmıştır.

Tercüme Nedir? Anlamı?

Tercüme için bir sözün veya yazıya dökülmüş bir metnin ait olduğu yani kullanıldığı dildeki açıklamalarını ortaya koymaktır, diyebiliriz. Diğer bir adı çeviri olan tercüme, günümüzde teknolojinin gelişmesi ve kültürler arası iletişimin hızlanmasıyla daha da sık kullanılmaya başlanmıştır.

Bu günlerde tercüme nedir sorusu ile daha sık karşılaşıyoruz. Çünkü, az önce de bahsettiğimiz gibi çeviriye duyulan ihtiyaç artık daha fazla. Ayrıca çeviri hizmetinin profesyoneller tarafından gerçekleştirilmesi de beklentiler arasında. Çünkü kurumlar geliştikçe, terim ağırlıklı yazışmalar artıyor. Ve bu da çeviri yapılacak alana dair uzmanlık bilgisi gerektiriyor. Bu gibi durumlarda temel düzeyde dil bilgisi, çeviri için yeterli olmayabiliyor.

Tercüme nedir sorusuna cevap verirken dikkat etmemiz gerekenlerden biri de tercümenin türüdür. Çünkü farklı türde tercüme çalışmaları yapılması mümkündür. Bunlar yapılırken alanında uzman çevirmenlerin seçimine dikkat edilmelidir.

Kaç Çeşit Tercüme Var?

Bir dildeki sözün veya metnin başka bir dile aktarılması şeklinde tanımladığımız tercüme, bazı özellikleri nedeniyle çeşitlenmiştir. Farklı tercüme türleri, farklı tanımlara sahiptir. Tercüme çeşitleri arasında, yazılı tercüme, sözlü tercüme ve belge çevirisini yer verebiliriz. Bunlar ise kendi içlerinde belli alt kategorilere ayrılırlar.

Yazılı tercüme türleri içerisinde, yeminli tercüme, noter tasdikli tercüme ve apostil tasdikli tercüme bulunur. Bunlar özenle gerçekleştirilen ve uzmanlarca yapılan tercüme türleri arasında yer alır. Bir diğer tercüme çeşidi olan sözlü tercüme ise, diyalog çevirisi, ardıl çeviri, simultane yani eş zamanlı çeviriyi içerisinde barındırır.

Çeviri türlerinde uzmanlaşmış olan bazı kurumlar da vardır. Bunlara ise tercüme odası ismi verilir. Buralarda yazılı tercüme, sözlü tercüme ve belge çevirisi konusunda yardım alabileceğimiz uzmanlar çalışırlar. Hangi tür çeviriye ihtiyacımız olduğunu belirlerken yardım almamız da mümkün olan tercüme uzmanları, tercüme türlerini şu şekillerde tanımlarlar.

Yazılı Tercüme Nedir?

Yazılı tercüme, belli bir dilde hazırlanmış olan ana metnin başka bir dile uygun hale getirilmesi sürecidir. Tercüme işlemine tabi tutulacak metinler edebi metinler olabilir. Bunlara örnek olarak roman, öykü, şiir, tiyatro gibi türleri verebiliriz. Bunların çevirisinde sanatsal estetik anlayışına sahip tercüme uzmanlarla çalışılması daha uygun olabilir.

Sanatsal eserler, ana dillerine özgü yani başka bir dile uyum sağlamada zorluk çekecek şekilde kaleme alınmış olabilirler. Bilimsel eserler de yazılı çevirinin alanı içerisine dahil olabilir. Makale, biyografi, buna örnektir. Yazılı çeviri için gerekli şeyler, harflerle oluşturulmuş bir metin ve hedef dilin belirlenmesidir. Gerisi, mütercimin uzmanlık alanını oluşturur.

Yazılı tercüme, broşür ve bilgilendirme yazıları da olmak üzere birçok alanda kullanılır. Yazılı tercüme çeşitlerinden olan yeminli tercüme, resmi tercüme anlamına gelir. İmza veya onay gerektirir. Noter tasdikli tercüme nedir denildiğinde ise, yeminli mütercimin yaptığı tercümenin noterde onaylanması sonucu oluşturulan tercümeden bahsedilebilir. Yazılı tercüme türlerinden apostil tasdikli tercüme ise, yurtdışında kullanılacak resmi evraklar için gereklidir.

Sözlü Tercüme Nedir?

Sözlü tercüme, belli bir bildirimin ana dilinden, hedef olarak belirlenen diğer dile anlamı korunarak aktarılmasını ifade eder. Sözlü olarak yapılan tercümenin bazı türleri mevcuttur. Diyalog tercümesi bunlardan biridir. Bu çeviri türünde tercüme faaliyeti, iki veya daha fazla kişi arasında gerçekleştirilir.

Karşılıklı konuşma esnasında bir çevirmen, bildirimleri ana dilden hedef dile çevirerek konuşmayı diyalog içerisinde yer alan herkesin anlamasını sağlamaya çalışır. Konuşmalar, kısa olmalı ve düzenli ilerlemelidir. Diğer türlü, çeviri de karmaşıklık yaşanması muhtemeldir. Çeviri dilleri arasındaki düzene dikkat edilmelidir. İş görüşmeleri de bu çeviri türü arasında yer alabilir. Ardıl tercüme, başka bir tercüme çeşididir.

Ardıl tercüme nedir, sorusuna ise şu şekilde cevap verebiliriz. Ardıl tercüme, çevirmen kişinin, konuşmacının kaynak yani ana dildeki bildirimlerini hedef dile aktarmasıdır. Resmi bir ortamda gerçekleşen bu çeviri, konferans gibi ortamlarda kullanılabilir bir çeviri türüdür. Eş zamanlı çeviri ise, konuşma ile aynı anda gerçekleşen tercüme türüdür. Sözlü tercüme, medyada ve kurumsal toplantılarda sıkça kullanılır.

Belge Çevirisi Nedir?

Yeminli Tercüman

Belge çevirisi, çoğunlukla resmi evrak niteliğindeki çeşitli metinlerde kullanılan bir uygulamadır. Yazıların belirlenen hedef dile çevrilmesi işlemidir. Bu belgelerin çeviri amaçları arasında denklik işlemleri, başvuru işlemleri veya onay işlemleri de bulunabilir.

Belge konusunda yapılan tercüme nedir, dediğimizde çeşitli alanlarda yazılmış farklı belgelerden söz etmemiz mümkündür. Çeviri işleminde önemli olan, belgenin içeriğindeki alanla ilgili uzman kişiler tarafından yapılmasına özen gösterilmesidir. Bu tür çevirinin kapsadığı belgelerden bahsetmemiz gerektiğinde, nüfus cüzdanı, taahhütname, pasaport, vekaletname ve diploma gibi örnekler vermemiz mümkündür.

Tercümesi yapılan belge türleri arasında ise, resmi, ticari, akademik ve daha birçok türü sayabiliriz. Belge çevirisi ve diğer çeviri alanlarında çalışan çevirmenler, teknolojinin gelişimiyle işlerinde daha pratik olma imkanı yakalayarak ve elektronik ortamın sunduğu fırsatlardan yararlanarak çalışmalarına devam etmekteler.