Tercüman Kaşesi Blog

Tercüman Kaşesi

Yeminli tercümanların yaptıkları çeviriler, mutlak suretle “resmi” olarak bir geçerliliğe sahiptir. Bu nedenle yeminli tercümanların rolü son derece mühimdir. Yeminli olmayan tercümanların yaptıkları çevirilere dair hukuken bir bağımlılıkları yoktur. Yeminli tercümanlar ise hukuken yaptıkları çevirilerden sorumlu olan kişilerdir. Kaynak dilden hedef dile yaptıkları çevirilerin altına imza atıp kaşe basarlar.

Yemini tercümanlar, bir tercüme bürosunun en önemli personelleri olarak kabul görür. Nitelikli kişiler olan yeminli tercümanlar, noter tarafından yetkilendirilirler. Yeminsiz olan tercümanların çevirileri ise noter tarafından tasdik edilmemektedir. Bu anlamda resmi olarak düzenlenen belgelerin tercümesinde mutlaka yeminli tercüman imzası ve tercüman kaşesi bulunmak durumundadır.

Çevrilen belgenin resmi makamlara ibraz edildiğinde kabul görebilmesi ve resmi işin kesintiye uğramaması için yeminli tercüman kaşesi ve imzası daima gereklidir. Yeminli tercümanların bu resmiyeti kazanmaları adına noter huzurunda yemin etmeleri gerekir. Öncesinde de tercüme edecekleri dil ile ilgili diploma ve belgeler kanıtlamaları gerekir.

Çevirdikleri dilin kullanıldığı ülkelerde yaşamış ve dilin yapısına hâkim olmaları da beklenir. Yeminli tercümanların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasa bile Türkiye soylu olmakla beraber çalışma izninin olması gerekir.

Yeminli tercüman, yaptığı çevirinin eksiksiz ve doğru olmasından sorumludur. Metnin özgün dilindeki ve hedef dildeki terminolojiye hakim olmak zorundadırlar. Tarih, miktar, istatistik gibi sayısal verilerin doğruluğunu da yine yeminli tercümanların sorumluluğundadır. Bu kriterle dikkat ederek tercümesini yaptığı belgenin matbu haline kaşe ve imza atarlar. Şimdi bu genel bilgilerden sonra dilerseniz tercüman kaşesi için hangi belgelerin gerekli olduğuna bakalım.

Tercüman Kaşesi Hangi Belgeler İçin Gereklidir?

Çeviri Ücretleri

Yeminli tercüme resmi belgelerin çevirisine ihtiyaç duyulduğunda gereklidir. Bu resmi belgeler özel sektör veya devlet kurumlarına ait olabilir. Resmi kurumlara teslim edilecek olan pasaport, transkript, öğrenci belgesi, yurt dışı için burs belgesi, yurt dışında bir okula kayıt belgesi gibi evrakları yeminli tercümanlar çevirir.

Yurt dışında görülen dava dosyalarının çevirisini de yeminli tercümanlar yaparlar. Ayrıca sağlık, emlak ve inşaat sektörlerinde de çevirilerin hassasiyetle yapılması gerektiğinden bu alanlarda da yeminli tercüman gereklidir. Yeminli tercümanlar hukuksal düzeyde güvenilen ve referans olarak kabul edilen kişilerdir. Oluşabilecek en küçük bir çevirideki rakam hatası bile maddi, manevi birçok olumsuzluğa sebep olmaması adına bu belgeler titizlikle düzenlenmelidir. Bu açıdan söz konusu kişilerin sorumluluğu oldukça yüksektir.

Şirketler arası anlaşmalarda, iş ortalıklarında ya da bankacılık sektöründe yeminli tercüman kaşesine ihtiyaç duyulur. Eğitim alanında olabileceği gibi sosyal sorumluk projelerinin yazılı belgelerinde de yeminli tercüman kaşesi ve imzası bulunmalıdır. Bunların yanı sıra vekaletname, adli sicil kaydı, ikametgah, kimlik ve ehliyet gibi resmi belgelerin de çevirisini yeminli tercümanlar yaparlar.

Bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılması gibi durumlarda da yeminli tercüman gereklidir. Bu işleme “apostil” denmektedir. Apostil işleminden de yeminli tercümanlar sorumludur. Apostil ile alakalı detaylara ulaşmak için 1961 senesinde imzalanan Lahey Anlaşması’na bakmanız gerekir. Bu anlaşma sadece belli ülkeler tarafından imzalanmıştır. Bu ülkelerin dışında kalan ülkelerde konsolosluk onayına ihtiyaç duyulur.

Belgelerin altında yeminli tercüman imzası ve yeminli tercüman kaşesi olmayan evraklar resmi olarak işleme alınmazlar. Yeminli tercüme belgelerin resmi geçerliliği açısından oldukça önemlidir. Noter onaylı tercüme yeminli tercüme ile çoğu zaman kavramsal olarak karışıklığa yol açar. Yeminli tercümanın zaptı hangi noterde ise o noterden onaylanması gerekir.

Yeminli tercümanların yaptığı çeviriler yasal olarak onaylanır ancak çeviri kalitesini ispatlamak adına yeterli olmayabilir. Bunun için uluslararası çeviri standartlarına uygun olması adına ikinci bir tercümanın düzenleme yapması gerekebilir. Bunun için noter onaylı çeviri olması gereklidir.

Vekaletname Tercümesi

Yeminli Tercüman Kaşesini Kimler Çıkarır?

Yeminli tercümanlar kaşe almak için noterden yemin zaptı almalıdırlar. Bunun için noterde gerekli diploma ve belgelerinizi iletmeniz gerekir. Yeminli tercüman olmak için yemin zaptı alırlar. Tüm belgeleriyle tercüman yeminli tercüman olabileceğini kanıtladıktan sonra noter huzurunda yemin eder. Sonrasında yeminli tercüman olma hakkı kazanır.

Yeminli tercüman hangi dili çeviriyorsa ona göre kaşe hazırlatabilir. Bizzat tercüme bürolarının kaşeleri de bulunabilir. Yeminli tercüman bu kaşeyi noter tasdikli tercümelerde ve yeminli tercüme belgelerinde kullanabilir.

Yeminli tercüman kaşesinde tercüme edilmek üzere verilen belgenin dil ve hedef dilin hangisi olduğu yazılır. Kaşede ayrıca bu dillere tam ve doğru olarak çevrildiği beyan edilir. Yeminli tercümanın adı, soyadı da kaşede bulunur. Tercüman kaşesini basmasıyla beraber imzalı olarak belgeyi onaylamış olur. Sadece noter tarafından yetki verilmiş kişiler bu kaşeyi ve imzayı atabilirler.

Tercüme bürosunun kaşesi ve yeminli tercümanın kaşesi, imzası belgelerde yer almalıdır. Elçiliklere yapılan vize başvurularında yeminli tercüman kaşesi talep edilebilmektedir. Doğruluğunun kanıtlanması gereken belgeler için yeminli tercüman kaşesine ihtiyaç duyulur.

Kaşe vurulup imzalandıktan sonra bu belgeler noter onaylı tercüme olarak işlem görebilmektedir. Tercüman kaşesi hakkında daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.